Country Links

Falcon® EC-460
Falcon Fungicidi
Falcon EC-460 je sistemični fungicid sa preventivnim, kurativnim i eradikativnim delovanjem namenjen za suzbijanje prouzrokovača pepelnice, rđe i pegavosti.
AKTIVNA MATERIJA: tebukonazol 167 g/l, triadimenol 43 g/l, spiroksamin 250 g/l
OBLIK I OZNAKA FORMULACIJE:koncentrat za emulziju - EC
Usev/zasad u kome se primenjuje:PŠENICA, JEČAM, VINOVA LOZA
NAČIN DELOVANJA:
aktivna materija spiroksamin, uz pomoć tebukonazola i triadimenola štiti gajene biljke od prouzrokovača bolesti sa preventivnim, kurativnim i eradikativnim delovanjem. Inhibiraju sintezu ergosterola. Deset minuta nakon aplikacije usvojena je 1/3, dok je za 3 sata usvojena 100% količina preparata Falcon EC-460 od strane gajenih biljaka, tako da je onemogućeno ispiranje sa kišom. Aktivne materije preparata Falcon EC-460 se sistemično raspoređuju u tretiranoj biljci.
PRIMENA:

koristi se u usevu/zasadu:

  • pšenice i ječma, za suzbijanje prouzrokovača: pepelnice (Erysiphe graminis), rđe (Puccinia spp.), sive pegavosti lista i klasa pšenice (Septoria tritici), mrežaste pegavosti ječma (Pyrenophora teres). Količina primene 0,6 l/ha (6 ml na 100m2), od rane faze lista zastavičara do početka cvetanja i klasanja (faze 41-50 BBCH skale), uz utrošak vode 200-400 l/ha, maksimalan broj tretiranja je jednom u toku godine, na istoj površini;
  • vinove loze, za suzbijanje prouzrokovača pepelnice (Uncinula necator). Količina primene 0,3-0,4 l/ha (3-4 ml na 100m2), tokom fenofaze intenzivnog rasta (13/53-81 BBCH skale), u zavisnosti od infekcionog potencijala patogena i uslova za zaražavanje, uz utrošak vode 600-1000 l/ha (6-10 l na 100m2), maksimalan broj tretiranja je četiri puta u toku godine, na istoj površini.
KARENCA (vreme između poslednje primene preparata i berbe, odnosno žetve):
vinova loza 21 dan, pšenica i ječam obezbeđena vremenom primene preparata.
 
Dogadaji
  Dodaj stranu u omiljene       Odstampaj stranu