Country Links

Flint® Plus
Flint Fungicidi
Flint plus je lokal sistemični fungicid sa protektivnim i kurativnim delovanjem namenjen za suzbijanje prouzrokovača čađave krastavosti.
AKTIVNA MATERIJA: trifloksistrobin 40 g/kg, kaptan 600 g/kg
OBLIK I OZNAKA FORMULACIJE: vododisperzibilne granule - WG
Usev/zasad u kome se primenjuje:JABUKA
NAČIN DELOVANJA:
Obe aktivne materije preparata Flint Plus, deluju na proces disanja prouzrokovača bolesti; trifloksistrobin u mitohondrijama ćelija, a kaptan inhibicijom SH-enzima. Zaustavljajući energetske procese u ćeliji, Flint Plus sprečava klijanje spora i početni razvoj parazita u biljci. Deo aktivne materije trifloksistrobin se snažno vezuje za voštani sloj lista, što utiče na teže ispiranje kišom. Drugi deo translaminarno prodire u lisno tkivo pružajući pouzdanu zaštitu i licu i naličju lista. Pored navedenih karakteristika trifloksistrobina, ova aktivna materija pokazuje i moć preraspodele (redistribucije) zahvaljujući delovanju parama.
PRIMENA:

koristi se u zasadu:

  • jabuke, vreme primene: od faze zelenih pupoljaka (pojedinačni cvetovi se odvajaju - još uvek zatvoreni) pa do faze kada su plodovi dostigli veličinu od 10 mm (faze 56-71 BBCH skale). Koristi se za suzbijanje prouzrokovača:
  • čađave pegavosti lista i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis) u količini od 1,25-1,85 kg/ha, zavisno od visine stabala u voćnjaku (manja doza odgovara prosečnoj visini od 2 m, veća visini stabala jabuke od 3 m). Opšta preporuka je da se proizvod uprkos izraženom kurativnom delovanju koristi preventivno, uvek kada je to moguće.

Količina primene je 1,25-1,85 kg/ha.
Utrošak vode: 600-1000 l/ha (6-10 l na 100m2).
Broj tretiranja u toku godine: triput, najkasnije 14 dana pred berbu.

DODATNA UPUTSTVA ZA OPTIMALNO DELOVANJE:
  • preparat Flint Plus koristiti preventivno
  • ne preporučuje se primena blok tretmana, već smenjivanje sa fungicidima drugačijeg mehanizma delovanja (Clarinet, Antracol)
KARENCA (vreme između poslednje primene preparata i berbe, odnosno žetve):
jabuka 35 dana
 
Dogadaji
  Dodaj stranu u omiljene       Odstampaj stranu