Country Links

Luna® Experience
Luna Experience Fungicidi
Sistemični fungicid sa protektivnim, kurativnim i eradikativnim delovanjem za suzbijanje prouzrokovača pepelnice i čađave pegavosti lista i krastavosti ploda jabuke, pepelnice vinove loze i sušenja cvetova i grančica u zasadima višnje.
AKTIVNA MATERIJA: fluopiram 200 g/l, tebukonazol 200 g/l
OBLIK I OZNAKA FORMULACIJE: koncentrovana suspenzija - SC
Usev/zasad u kome se primenjuje: JABUKA, VINOVA LOZA, VIŠNJA
NAČIN DELOVANJA:
S obzirom da je preparat Luna Experience sastavljen od dve fungicidne materije, način delovanja je kombinovan. Obe aktivne materije pokazuju sistemičnost koja se ogleda u njihovom kretanju kroz ksilem u pravcu strujanja vode i mineralnih materija. Fluopiram je nova supstanca koja pripada inhibitorima enzima sukcinat-dehidrogenaze (SDHI) blokirajući na taj način disanje, tj. proizvodnju energije u ćelijama gljiva na koje deluje. Tebukonazol je predstavnik fungicida iz grupe triazola, koji deluju sprečavanjem stvaranja ergosterola u ćeliji gljive.
PRIMENA:

koristi se u zasadima:

 1. jabuke, za suzbijanje:
  - prouzrokovača pepelnice (Podosphaera leucotricha) u količini od 0,75 l/ha, uz utrošak 1000 l vode. Vreme primene je od početka cvetanja pa sve do sazrevanja plodova (BBCH 53- 89).
  - prouzrokovača čađave pegavosti lista i krastavosti ploda (Venturia inaequalis) u količini od 0,75 l/ha, uz utrošak 1000 l vode. Vreme primene je tokom perioda primetnih zaraza, od početka rasta listova do završetka razvoja plodova (BBCH 10- 77). 
  - prоuzrоkоvаčа bоlеsti tоkоm sklаdištеnjа plоdоvа (Colletrichum gleosporoides, Penicillium  spp, Monilinia spp, Botrytis spp)* trеtirаnjеm zаsаdа nајkаsniје 14 dаnа prеd bеrbu plоdоvа.
 2. vinove loze, za suzbijanje prouzrokovača pepelnice (Uncinula necator), u količini primene od 0,3-0,4 l/ha uz utrošak vode od 600-1000 l/ha. Primena je moguća praktično tokom cele vegetacije – od rasta listova do sazrevanja bobica (BBCH 15- 85), uz uvažavanje maksimalnog broja tretmana za ovaj zasad.
 3. višnje, za suzbijanje prouzrokovača sušenja cvetova i rodnih grančica (Monilia laxa). Količina primene je od 0,5-0,6 l/ha uz utrošak 1000 l/ha vode. Vreme primene: preventivno, od pošetka formiranja cvetnih balona pa do precvetavanja (BBCH 59- 67).
NAPOMENA:
 • Luna Experience je efikasna u suzbijanju venturije i lista i ploda. Kada je pritisak bolesti izuzetno jak, preporučeno je kombinovanje sa kontaktnim fungicidima.
 • Uvek težiti preventivnoj zaštiti u skladu sa prognozom pojave bolesti.
KARENCA (vreme između poslednje primene preparata i berbe, odnosno žetve):
Jabuka i vinova loza 14 dana; višnja 7 dana.

* rеgistrаciја prеpаrаtа zа оvu primеnu  је u zаvršnој fаzi i оčеkuје sе pоčеtkоm 2015. gоdinе.

 
Dogadaji
  Dodaj stranu u omiljene       Odstampaj stranu