Country Links

Basta® 15
Basta Herbicidi
Basta 15 je neselektivni, kontaktni herbicid sa neznatnim sistemičnim delovanjem namenjen za suzbijanje višegodišnjih i jednogodišnjih uskolisnih i širokolisnih korova.
AKTIVNA MATERIJA: glufosinat-amonijum 150 g/l
OBLIK I OZNAKA FORMULACIJE: koncentrovani rastvor - SL
Usev/zasad u kome se primenjuje: VOĆE, VINOVA LOZA, MALINA, SOJA, SUNCOKRET, KROMPIR, ULJANA REPICA
NAČIN DELOVANJA:

biljke usvajaju preparat preko zelenih delova, a ne preko zemljišta. Korovske biljke koje nisu iznikle, ne mogu se uništiti ovim herbicidom. Basta 15 utiče na sve zelene faze razvoja korova. Najbolji učinak se postiže kada korov ima dovoljno nadzemne mase. Prvi efekat delovanja je vidljiv nakon dva do pet dana.

PRIMENA:

spektar delovanja: jednogodišnji i višegodišnji korovi.

Basta se koristi:

1) U zasadu voća, kada su korovi u punoj vegetaciji: jednokratno: - 4,5 l/ha (45 ml na 100 m2), za suzbijanje jednogodišnjih korova; - 7,5 l/ha (75 ml na 100 m2), za suzbijanje višegodišnjih korova; split aplikacija: - 5+5 l/ha (50+50 ml na 100 m2);

2) U zasadu vinove loze, kada su korovi u punoj vegetaciji: jednokratno: - 4,5 l/ha (45 ml na 100 m2), za suzbijanje jednogodišnjih korova - 7,5 l/ha (75 ml na 100 m2), za suzbijanje višegodišnjih korova; split aplikacija: - 5+5 l/ha (50+50 ml na 100 m2);

3) U zasadu maline, od formiranja mladara maline, do kraja vegetacije (faze 40-97 BBHC skale) i kad su korovi u fazi intenzivnog porasta: u količini: - 3-6 l/ha (30-60 ml na 100 m2), za suzbijanje jednogodišnjih i višegodišnjih korova;

4) U kanalima za odvodnjavanje i navodnjavanje, (u suvom stanju): - 5 l/ha (50 ml na 100 m2), za suzbijanje jednogodišnjih korova; - 7,5 l/ha (75 ml na 100 m2), za suzbijanje višegodišnjih korova;

5) Na nepoljoprivrednim površinama, - 5 l/ha (50 ml na 100 m2), za suzbijanje jednogodišnjih korova; - 10 l/ha (100 ml na 100 m2), za suzbijanje višegodišnjih korova;

6) Za desikaciju suncokreta, soje i uljane repice, u količini 2,5-3,5 l/ha (25-35 ml na 100 m2), - suncokret i uljana repica: u fazi zrenja - seme crne boje; - soja: u fazi zrenja, kada je 30% listova opalo;

7) Za uništavanje cime krompira, u količini 2,5-3,5 l/ha (25-35 ml na 100 m2), pred vađenje.

Utrošak vode: 400-600 l/ha (4-6 l na 100m2). Maksimalan broj tretiranja jednom ili dva puta (split aplikacija) na istoj površini u toku godine.

Tretiranje iz vazduhoplova dozvoljeno je, osim u zasadima voća i vinove loze, pod sledećim uslovima:

- površine koje se tretiraju moraju biti udaljene najmanje 500 m od naselja i poljoprivrednih objekata (farmi) i 200 m od vodozaštitnih zona i voda;

-rubne zone (200-500m) moraju se tretirati sa zemlje;

- brzina vetra ne sme biti veća od 2-3 m/s;

- utrošak vode je 50-100 l/ha.

DODATNA UPUTSTVA ZA OPTIMALNO DELOVANJE:
  • preparat je fitotoksičan ukoliko dospe na zelene delove voćaka i čokote vinove loze
  • poponac tretirati u fazi cvetanja, trave pre cvetanja
  • deluje samo na zelene delove, tako da se može koristiti već posle prve godine vegetacije, kada su stabla odrvenela
  • korenovi izbojci voćaka i vinove loze mogu se uništavati bez uticaja na biljku
  • preko zemljišta ne deluje, tako da se novi usevi mogu slobodno sejati.
KARENCA (vreme između poslednje primene preparata i berbe, odnosno žetve):
obezbeđena vremenom primene za desikaciju suncokreta, soje, uljane repice i uništavanje cime krompira. Ako preparat dospe na plodove voćaka i vinove loze: 21 dan.
 
Dogadaji
  Dodaj stranu u omiljene       Odstampaj stranu