Country Links

Equip®
Equip Herbicidi
Equip je selektivni translokacioni herbicid namenjen za suzbijanje višegodišnjih i jednogodišnjih uskolisnih korova i nekih širokolisnih jednogodišnjih korova u ranom stadijumu porasta.
AKTIVNA MATERIJA: foramsulfuron 22,5 g/l, izoksadifen-etil 22,5 g/l (protektant)
OBLIK I OZNAKA FORMULACIJE: uljna disperzija - OD
Usev/zasad u kome se primenjuje: KUKURUZ
NAČIN DELOVANJA:
foramsulfuron aktivna materija preparata Equip zaustavlja sintezu enzima acetolaktat-sintetaze (ALS) što izaziva blokadu sinteze aminokiselina neophodnih za deobu ćelija meristema korovskih biljaka. Izoksadifen-etil je protektant, koji deluje tako da ubrzava razgradnju foramsulfurona u meristemu kukuruza dok se razgradnja ne odvija u korovskim biljkama.
PRIMENA:

koristi se u usevu:

 • kukuruza u količini primene: 2-2,5 l/ha (20-25 ml na 100m2). Vreme primene u odnosu na usev: kukuruz u fazi 2-8 listova (faze 12-18 BBCH-skale). Vreme primene u odnosu na korove: uskolisni korovi u fazi 1-5 listova, a širokolisni u najranijoj fazi porasta.

Utrošak vode: 200-400 l/ha.
Broj tretiranja u toku godine: jednom ili u split aplikaciji: 1,5 l + 1 l.

Spektar delovanja: uskolisni (travni) i širokolisni korovi.

 • višegodišnji uskolisni (travni) korovi:
  - divlji sirak iz rizoma (Sorghum halepense)
 • jednogodišnji uskolisni (travni) korovi, kao što su:
  - proso korovsko (Echinochloa crus-galli)
  - proso vlasasto (Panicum capillare) muhar sivi (Setaria glauca)
  - sirak divlji iz semena (Sorghum halepense);
 • jednogodišnji širokolisni korovi, u ranom stadijumu porasta, kao što su:
  - lipica teofrastova (Abutilon theophrasti)
  - štir bljutavi (Amaranthus blitoides)
  - štir obični (Amaranthus retroflexus)
  - ambrozija pelenasta (Ambrosia artemisiifolia)
  - tatula obična (Datura stramonium)
  - samonikli suncokret (Helianthus annus)
  - kereće grožđe (Solanum nigrum)
  - čistac jednogodišnji (Stachys annua).
DODATNA UPUTSTVA ZA OPTIMALNO DELOVANJE:
 • za efikasno suzbijanje najopasnijih širokolisnih korova preporučuje se primena u kombinaciji sa herbicidom Laudis
 • pre upotrebe pakovanje obavezno promućkati. Tretirati predveče ili rano tokom dana po mirnom vremenu na temperaturama manjim od 25°C
 • ne koristiti organofosforne insekticide za tretiranje semena ili folijarno ako je planirana upotreba Equip-a
 • primena preparata Equip ne ograničava plodored.
KARENCA (vreme između poslednje primene preparata i berbe, odnosno žetve):
obezbeđena vremenom primene preparata u usevu kukuruza.
 
Dogadaji
  Dodaj stranu u omiljene       Odstampaj stranu