Country Links

Laudis®
Laudis Herbicidi
Laudis je sistemični selektivni herbicid namenjen za suzbijanje jednogodišnjih i višegodišnjih širokolisnih i nekih uskolisnih korova u usevu kukuruza.
AKTIVNA MATERIJA: tembotrion 44 g/l, izoksadifen etil 22 g/l (protektant)
OBLIK I OZNAKA FORMULACIJE: uljna disperzija - OD
Usev/zasad u kome se primenjuje: KUKURUZ
NAČIN DELOVANJA:
tembotrion je nova, visoko efikasna aktivna materija, iz grupe triketona. Korovska biljka usvaja preparat vrlo brzo, većim delom preko lista, ali isto tako i korenom preko zemljišta. Aktivna materija po usvajanju dospeva do tačaka porasta, gde izaziva poremećaj u sintezi karotenoida. Navedeni mehanizam delovanja se ispoljava u vidu prepoznatljivih simptoma izbeljivanja vršnog dela korovske biljke, i to već 3-5 dana nakon primene. U naredne dve nedelje, izbeljeni deo nekrotira, i čitava biljka propada.
PRIMENA:

koristi se u usevu kukuruza, u količini od 1,5-2 l/ha (15-20 ml na 100m2) posle nicanja korova i kukuruza, kada su travni korovi u početnom stadijumu porasta, širokolisni u fazi od 4 do 6 listova, a kukuruz u fazi od 2-10 listova (faza 12-20 BBCH skale).
Utrošak vode: 150-400l/ha (1,5-4l/100m2)
Broj tretiranja u toku godine: jednom na istoj površini

Spektar delovanja:

širokolisni korovi:

 • palamida njivska (Cirsium arvense)
 • čičak (Xanthium strumarium)
 • lipica teofrastova (Abutilon theophrasti)
 • običan dvornik (Polygonum persicaria)
 • dvornik veliki (Polygonum lapathifolium)
 • dvornik ptičiji (Polygonum aviculare)
 • ambrozija pelenasta (Ambrosia artemiisifolia)
 • pepeljuga obična (Chenopodium album)
 • pepeljuga srcolisna (Chenopodium hybridum)
 • tatula obična (Datura stramonium)
 • štir (Amaranthus spp)
 • pomoćnica obična (Solanum nigrum)
 • prilepača (Galium aparine)
 • tarčužak (Capsella bursa-pastoris)
 • divlja loboda (Atriplex patula)
 • mrtva kopriva (Lamium purpureum)
 • kamilica prava (Matricaria chamomilla)
 • gorušica poljska (Sinapis arvensis)
 • mišjakinja (Stellaria media)

Uskolisni korovi:

 • sirak iz semena (Sorghum halepense)
 • muhar sivi (Setaria glauca)
 • veliki muhar (Echinochloa crus galli)
 • proso (Panicum spp).
DODATNA UPUTSTVA ZA OPTIMALNO DELOVANJE:
 • može se mešati sa preparatima iz grupe sulfonil urea za proširenje spektra delovanja i na rizomski sirak (Equip)
 • pre upotrebe obavezno promućkati. Tretirati predveče ili ujutru po mirnom vremenu na temperaturama manjim od 25C.
 • zahvaljujući kvalitetu formulacije, već sat vremena nakon primene, veći deo aktivne materije je usvojen
KARENCA (vreme između poslednje primene preparata i berbe, odnosno žetve):
obezbeđena vremenom primene
 
Dogadaji
  Dodaj stranu u omiljene       Odstampaj stranu