Country Links

Sekator® OD
Sekator OD Herbicidi
Sekator OD je selektivni, translokacioni herbicid namenjen za suzbijanje višegodišnjih i jednogodišnjih širokolisnih korova.
AKTIVNA MATERIJA: jodosulfuron-metil-natrijum 25 g/l, amidosulfuron 100 g/l, mefenpir-dietil (protektant) 250 g/l
OBLIK I OZNAKA FORMULACIJE: uljna disperzija - OD
Usev/zasad u kome se primenjuje:PŠENICA, JEČAM
NAČIN DELOVANJA:
aktivne materije preparata Sekator amidosulfuron i jodosulfuron korovi usvajaju putem lisne mase. Unutar biljke šire se floemom i ksilemom, a njihovim delovanjem dolazi do razgradnje hlorofila, što za posledicu ima sušenje i propadanje korova. Rast korova prestaje vrlo brzo, a do potpunog propadanja dolazi u roku od četiri do šest nedelja. Mefenpir-dietil deluje kao protektant koji podstiče razgradnju herbicida u strnim žitima, te pruža punu selektivnost prema gajenim usevima.
PRIMENA:

Količine primene: 0,15 l/ha (1,5 ml/100m2).
Vreme primene u odnosu na usev: od faze 3 lista do pojave zastavičara (faze 13-39 BBCH-skale).
Vreme primene u odnosu na korove: faza intenzivnog porasta (2-6 listova)
Utrošak vode: 200-400 l/ha.

Spektar delovanja:

 • jednogodišnji širokolisni korovi:
  ambrozija pelenasta (Ambrosia artemisiifolia)
  vidovčica crvena (Anagalis arvensis)
  prstenak poljski (Anthemis arvensis)
  pepeljuga srcolisna (Chenopodium hybridum)
  broćika lepuša (Galium aparine)
  mrtva kopriva njivska (Lamium amplexicaule)
  mrtva kopriva crvena (Lamium purpureum)
  kamilica prava (Matricaria chamomilla)
  kamilica bezmirisna (Matricaria indora)
  bulka obična (Papaver rhoeas)
  ljutić njivski (Ranunculus arvensis)
  gorušica poljska (Sinapis arvensis)
  čistac jednogodišnji (Stachys annua)
  mišjakinja obična (Stellaria media)
  čestoslavica persijska (Veronica persica)
  žavornjak obični (Delphinium consolida)
  pepeljuga obična (Chenopodium album)
  vijušac njivski (Bylderdyckia convolvulus)
  čestoslavica bršljenasta (Veronica hederifolia)
  žavornjak obični (Delphinium consolida)
  pepeljuga obična (Chenoodium album)
  palamida njivska (Cirsium arvense).

Maksimalan broj tretiranja jednom, na istoj površini u toku godine.

KARENCA (vreme između poslednje primene preparata i berbe, odnosno žetve):
obezbeđena vremenom primene preparata u usevu pšenice i ječma.
 
Dogadaji
  Dodaj stranu u omiljene       Odstampaj stranu