Country Links

Calypso® 480-SC
Calypso Insekticidi
Calypso 480-SC je sistemični insekticid sa kontaktnim i digestivnim delovanjem namenjen za suzbijanje lisnih vaši i krompirove zlatice.
AKTIVNA MATERIJA: tiakloprid 480 g/l
OBLIK I OZNAKA FORMULACIJE: koncentrovana suspenzija - SC
Usev/zasad u kome se primenjuje: SUNCOKRET, KROMPIR, PAPRIKA
NAČIN DELOVANJA:
aktivna materija preparata Calypso 480-SC tiakloprid iz grupe neonikotinoida ometa prenos nadražaja u nervnom sistemu štetnih insekata na način koji se razlikuje od do sada postojećih mehanizama delovanja insekticida iz grupe organofosfata, karbamata i piretroida. Stoga Calypso 480-SC suzbija štetne insekte koji su postali delimično ili potpuno otporni na insekticide iz pomenutih grupa. Aktivna materija deluje kontaktno i digestivno na sve štetne insekte koji sišu i grizu tretirane kulture.
PRIMENA:

koristi se u usevu:

  • suncokreta, za suzbijanje male šljivine vaši (Brachycaudus helichrysi), u količini primene 0,075-0,1 l/ha (0,75-1 ml na 100m2), na početku formiranja kolonija;
  • krompira, za suzbijanje krompirove zlatice (Leptinotarsa decemlineata), jedno tretiranje 0,1 l/ha (1 ml na 100m2), dva tretiranja u razmaku od 10 dana sa 0,05 l/ha (0,5 ml na 100m2), u vreme pojave prvih larvi trećeg stupnja (L3);
  • paprike, za suzbijanje zelene breskvine vaši (Myzus persicae), u količini primene 0,15-0,2 l/ha (1,5-2 ml na 100m2), na početku formiranja kolonija.

Utrošak vode za sve namene je 300-400 l/ha.
Broj tretiranja u toku godine na istoj površini: suncokret i krompir jednom do dva puta, paprika tri puta.

DODATNA UPUTSTVA ZA OPTIMALNO DELOVANJE:
  • zbog izvrsne sistemičnosti preparat se ravnomerno raspoređuje u biljci te i u malim (količinama) dozama primene pruža dugotrajnu zaštitu. Zato se i posebno preporučuje za prve tretmane u vegetaciji protiv štetnih insekata koji brzo razvijaju otpornost (rezistentnost) kao što je slučaj sa krompirovom zlaticom.
  • veoma brzo se usvaja od strane biljke, tako da ne podleže ispiranju kišom, kao i degradaciji pod uticajem sunčeve svetlosti.
  • pri većim temperaturnim kolebanjima zadržava svoju visoku efikasnost.
KARENCA (vreme između poslednje primene preparata i berbe, odnosno žetve):
paprika 7 dana, krompir i suncokret 21 dan
 
Dogadaji
  Dodaj stranu u omiljene       Odstampaj stranu